Máy tính

Cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7. Bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn bằng cách đặt mật khẩu cho Windows 7. Được khuyến nghị…

Mật khẩu Windows như một chìa khóa giúp bạn bảo vệ các tài liệu cá nhân được lưu trữ trên máy tính. Hãy trình tạo mật khẩu cho Windows 7 nếu bạn có những thứ trên máy tính mà bạn không muốn người khác nhìn thấy.


Mục lục Mục lục:

  • 1. Tạo mật khẩu
  • 2. Thay đổi mật khẩu
  • 3. Xóa mật khẩu

Cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

1. Tạo mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu góc dưới bên trái của cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn Bảng điều khiển .

Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Bảng điều khiển

Bước 2: Chọn Tài khoản người dùng và an toàn gia đình .

Chọn Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình

Bước 3: Chọn Tài khoản người dùng .

Chọn tài khoản người dùng

Bước 4: Nhấn. cái nút Tạo một mật khẩu cho tài khoản của bạn .

Nhấp vào nút Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn

Bước 5: Nhập mật khẩu bạn muốn tạo rồi nhấn. cái nút Tạo mật khẩu trong đó:

  • mật khẩu mới: Mật khẩu bạn muốn tạo
  • Xác nhận mật khẩu mới: Nhập mật khẩu
  • Gõ một gợi ý mật khẩu: Gợi ý mật khẩu (ai cũng có thể xem)

Nhập mật khẩu bạn muốn tạo và sau đó nhấp vào nút Tạo mật khẩu

Sau khi nhấn. cái nút Tạo mật khẩu bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ Tài khoản Người dùng như được hiển thị trong bước 4. Bây giờ bạn đang tạo thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu góc dưới bên trái của cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn Bảng điều khiển .

Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Bảng điều khiển

Bước 2: Chọn Tài khoản người dùng và an toàn gia đình .

Chọn Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình

Bước 3: Chọn Tài khoản người dùng .

Chọn tài khoản người dùng

Bước 4: Nhấn. cái nút Thay đổi mật khẩu của bạn .

Nhấp vào nút Thay đổi mật khẩu của bạn

Bước 5: Nhập thông tin vào Biểu mẫu thay đổi mật khẩu Windows 7trong đó:

  • Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu hiện tại
  • Mật khẩu mới: Một mật khẩu mới
  • Xác nhận mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới
  • Gõ một gợi ý mật khẩu: Gợi ý mật khẩu (mọi người có thể xem)

Sau khi nhập, nhấn. cái nút Đổi mật khẩu .

Nhập thông tin vào biểu mẫu thay đổi mật khẩu Windows 7 và sau đó nhấp vào nút Thay đổi mật khẩu

Sau khi nhấn. cái nút Đổi mật khẩu bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ Tài khoản Người dùng như được hiển thị trong bước 4. Bây giờ bạn đang Đã thay đổi thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

3. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu góc dưới bên trái của cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn Bảng điều khiển .

Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Bảng điều khiển

Bước 2: Chọn Tài khoản người dùng và an toàn gia đình .

Chọn Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình

Bước 3: Chọn Tài khoản người dùng .

Chọn tài khoản người dùng

Bước 4: Nhấn nút Loại bỏ mật khẩu của bạn .

Nhấp vào nút Xóa mật khẩu của bạn

Bước 5: Nhập mật khẩu bạn đang sử dụng vào ô Mật khẩu hiện tại sau đó nhấn nút Xóa mật khẩu .

Nhập mật khẩu vào hộp Mật khẩu hiện tại và sau đó nhấp vào nút Xóa mật khẩu

Sau khi nhấn. cái nút Xóa mật khẩu bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ Tài khoản Người dùng như được hiển thị trong bước 4. Bây giờ bạn đang đã xóa thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button