Máy tính

Cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Hướng dẫn cách tạo / thay đổi / xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8 / 8.1. Vui lòng tạo mật khẩu đăng nhập để bảo mật tài liệu cá nhân của bạn.

Mật khẩu đăng nhập Windows 8 / 8.1 sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân và tệp trên máy tính của mình tốt hơn. Đường cài đặt mật khẩu Rất đơn giản, hãy xem bạn có làm được ngay không nhé.

Cách tạo / thay đổi / xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8 / 8.1

1. Tạo mật khẩu đăng nhập Windows 8 / 8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn Tài khoản người dùng và an toàn gia đình (chú ý chế độ Xem theo danh mục).

Chọn Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình

Bước 3: Chọn Tài khoản người dùng .

Chọn tài khoản người dùng

Bước 4: Nhấp vào dòng Thực hiện các thay đổi đối với tài khoản của tôi trong cài đặt PC .

Nhấp vào dòng Thực hiện thay đổi đối với tài khoản của tôi trong cài đặt PC

Bước 5: Chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải, nhấn. cái nút Thêm vào trong phần Mật khẩu.

Bước 6: Nhập mật khẩu muốn tạo vào 2 ô mật khẩu mới nhập lại mật khẩu . Phần Gợi ý mật khẩu bạn có thể nhập hoặc không (mọi người có thể xem gợi ý mật khẩu).

Sau khi nhập, nhấn. cái nút Kế tiếp .

Nhập mật khẩu bạn muốn tạo vào hộp Mật khẩu Mới và Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 7: Mật khẩu đã được tạo thành công, bấm Hoàn tất Thay đổi để đóng cửa sổ này.

Nhấp vào nút Kết thúc để đóng cửa sổ này

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 8 / 8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn Tài khoản người dùng và an toàn gia đình (chú ý chế độ Xem theo danh mục).

Chọn Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình

Bước 3: Chọn Tài khoản người dùng .

Chọn tài khoản người dùng

Bước 4: Nhấp vào dòng Thực hiện các thay đổi đối với tài khoản của tôi trong cài đặt PC .

Nhấp vào dòng Thực hiện thay đổi đối với tài khoản của tôi trong cài đặt PC

Bước 5: Chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải, nhấn. cái nút Thay đổi trong phần Mật khẩu.

nhấp vào nút Thay đổi trong phần Mật khẩu” alt=”Chọn Tùy chọn đăng nhập -> nhấn nút Thay đổi trong phần Mật khẩu “width =” 820 “height =” 490 “srcset =” https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-thay -doi-xoa-mat-khau-windows-8-7.png 820w, https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-thay-doi-xoa-mat-khau-windows- 8-7-300×179.png 300w “src =” https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-thay-doi-xoa-mat-khau-windows-8-7.png ” data-Size = “(max-width: 820px) 100vw, 820px” class = “aligncenter wp-image-18302 size-full lazyload” />

Nhập mật khẩu hiện tại và sau đó nhấn nút Tiếp theo

Bước 7: Nhập mật khẩu mới vào 2 ô Mật khẩu mới nhập lại mật khẩu . Phần Gợi ý mật khẩu bạn có thể nhập hoặc không (mọi người có thể xem gợi ý mật khẩu).

Sau khi nhập, nhấn. cái nút Kế tiếp .

Nhập mật khẩu mới vào hộp Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu rồi nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 8: Mật khẩu đã được thay đổi, nhấn vào. cái nút hoàn thành để đóng cửa sổ này.

Nhấp vào nút Kết thúc để đóng cửa sổ này

3. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8 / 8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn Tài khoản người dùng và an toàn gia đình (chú ý chế độ Xem theo danh mục).

Chọn Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình

Bước 3: Chọn Tài khoản người dùng .

Chọn tài khoản người dùng

Bước 4: Nhấp vào dòng Thực hiện các thay đổi đối với tài khoản của tôi trong cài đặt PC .

Nhấp vào dòng Thực hiện thay đổi đối với tài khoản của tôi trong cài đặt PC

Bước 5: Chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải, nhấn. cái nút Thay đổi trong phần Mật khẩu.

nhấn nút Thay đổi trong phần Mật khẩu” alt=”Chọn Tùy chọn đăng nhập -> nhấn nút Thay đổi trong phần Mật khẩu “width =” 820 “height =” 490 “srcset =” https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-thay -doi-xoa-mat-khau-windows-8-7.png 820w, https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-thay-doi-xoa-mat-khau-windows- 8-7-300×179.png 300w “src =” https://thuthuattienich.com/wp-content/uploads/2015/11/tao-thay-doi-xoa-mat-khau-windows-8-7.png ” data-Size = “(max-width: 820px) 100vw, 820px” class = “aligncenter wp-image-18302 size-full lazyload” />

Nhập mật khẩu hiện tại và sau đó nhấn nút Tiếp theo

Bước 7: Để trống tất cả các khung sau đó nhấn nút Kế tiếp .

Để trống tất cả các khung và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 8: Mật khẩu đã được xóa thành công, nhấn. cái nút hoàn thành để đóng cửa sổ này.

Nhấp vào nút Kết thúc để đóng cửa sổ này

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button