Máy tính

Đem Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10

Khi nâng cấp lên Windows 10, bạn có bị ức chế mỗi khi mở ảnh bằng ứng dụng Photos trên Windows 10 không? Phải công nhận đợi nó mở rất lâu, đợi nó hiện ra còn điên hơn nữa, nhất là khi hình ảnh nặng. Chưa kể Photo trong Windows 10 có một phong cách điều hướng ảnh khá lạ và khó làm quen. Nếu bạn không thích Ảnh trên Windows 10 và muốn Xem ảnh bằng Windows Photo Viewer trên Windows 10 thì hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của thủ thuật vn mang lại Windows Photo Viewer Quay lại Windows 10, giúp xem ảnh nhanh hơn.

Tại sao Photos chậm hơn Windows Photo Viewer?

Không có lửa, không có khói, không phải Ảnh không đẹp nhưng cũng không thực sự hướng đến người dùng vì người dùng cá nhân không yêu cầu các tính năng chỉnh sửa ảnh của Ảnh trong khi tải ảnh bằng Photo mất quá nhiều thời gian. Đối nghịch Windows Photo Viewer chỉ đơn giản là một trình xem ảnh, có thể xoay ngược ảnh, phóng to thu nhỏ, tức là nó cung cấp những tính năng xem ảnh cơ bản nhất và cho tốc độ xem ảnh khá nhanh.

Có thể nói Photo làm chưa tốt, xem ảnh quá chậm trong khi các tính năng bổ sung chẳng đâu vào đâu. Nếu bạn muốn vẽ trên ảnh, bạn không thể đánh dấu ảnh. Crop có lẽ được sử dụng nhiều hơn, nhưng nó không cung cấp cho crop ở kích thước cố định. Để chỉnh sửa ảnh chuyên sâu hơn, có rất nhiều ứng dụng và phần mềm chỉnh sửa ảnh với các công cụ tốt hơn nhiều so với Ảnh.

Nếu bạn cũng không thể chịu được tốc độ chậm chạp của Photos, muốn xem ảnh nhanh hơn, hãy “hồi sinh” Windows Photo Viewer và đặt Windows Photo Viewer làm ứng dụng xem ảnh mặc định trên Windows 10. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách hồi sinh Windows Photo Viewer trên Windows 10

“Hồi sinh” Windows Photos Viewer trên Windows 10:

Tất cả những gì bạn cần làm ở đây là tạo tệp * .reg của Windows Photo Viewer trên Windows 10.

Tạo tệp .reg với nội dung sau. Ví dụ, tôi đã tạo tệp Hoi_sinh.reg. Sau đó dán nội dung bên dưới vào tệp

Windows Registry Editor Version 5.00   ; Tac gia: Shawn Brink - Viet hoa: Thuthuat.vn ; Created on: August 8th 2015 ; Updated on: August 5th 2018 ; Link goc: https://www.tenforums.com/tutorials/14312-restore-windows-photo-viewer-windows-10-a.html     [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open] "MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"   [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap] "ImageOptionFlags"=dword:00000001 "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,\   00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,\   77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,\   00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,36,00,00,\   00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-70"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print] "NeverDefault"=""   [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget] "Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF] "EditFlags"=dword:00010000 "ImageOptionFlags"=dword:00000001 "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,\   00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,\   77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,\   00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,35,00,00,\   00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-72"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\shell\open] "MuiVerb"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\   69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\   00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,\   72,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,\   00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,34,00,33,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.JFIF\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg] "EditFlags"=dword:00010000 "ImageOptionFlags"=dword:00000001 "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,\   00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,\   77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,\   00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,35,00,00,\   00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-72"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\shell\open] "MuiVerb"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\   69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\   00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,\   72,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,\   00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,34,00,33,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif] "ImageOptionFlags"=dword:00000001 "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,\   00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,\   77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,\   00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,37,00,00,\   00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-83"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Gif\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png] "ImageOptionFlags"=dword:00000001 "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,\   00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,\   77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,\   00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,37,00,00,\   00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\System32\\imageres.dll,-71"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Png\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp] "EditFlags"=dword:00010000 "ImageOptionFlags"=dword:00000001   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\DefaultIcon] @="%SystemRoot%\\System32\\wmphoto.dll,-400"   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\shell\open] "MuiVerb"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\   69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\   00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,\   72,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,\   00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,34,00,33,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoViewer.FileAssoc.Wdp\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"   [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\Image Preview\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\   00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\   6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\   00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\   25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\   00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\   6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\   00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\   5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\   00,31,00,00,00   [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\Image Preview\DropTarget] "{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"=""   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities] "ApplicationDescription"="@%ProgramFiles%\\Windows Photo Viewer\\photoviewer.dll,-3069" "ApplicationName"="@%ProgramFiles%\\Windows Photo Viewer\\photoviewer.dll,-3009"   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations] ".cr2"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" ".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg" ".wdp"="PhotoViewer.FileAssoc.Wdp" ".jfif"="PhotoViewer.FileAssoc.JFIF" ".dib"="PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap" ".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Png" ".jxr"="PhotoViewer.FileAssoc.Wdp" ".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Bitmap" ".jpe"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg" ".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg" ".gif"="PhotoViewer.FileAssoc.Gif" ".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" ".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

Sau đó lưu tệp.

Bấm đúp vào tệp Hoi_sinh.reg hoặc bấm chuột phải vào tệp và chọn Merge:

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 1

Một thông báo sẽ xuất hiện, yêu cầu bạn cho phép tệp thực hiện các thay đổi trên Windows 10 và cảnh báo rằng tệp này thêm thông tin vào sổ đăng ký, điều này có thể khiến tệp bị lỗi. Đừng lo lắng, chỉ cần nhấp vào Có, tôi có một con chuột lang.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 2

Để kiểm tra xem Windows Photo Viewer đã được cài đặt thành công hay chưa, bạn nhấp chuột phải vào hình ảnh bất kỳ, chọn Open With, nếu thấy Windows Photo Viewer (hoặc Open With> Choose another app> Windows Photos Viewer) là chuẩn.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 3

Và đây là kết quả của chúng ta, giao diện quen thuộc của Windows Photo Viewer:

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 4

Đối với những bạn sau khi chạy file * .reg ở trên mà vẫn không thấy tùy chọn Windows Photo Viewer là do tài khoản của bạn đang ở Quyền người dùng nên việc gộp tệp * .reg vào hệ thống không có tác dụng gì. Để khắc phục lỗi này, bạn vui lòng đăng xuất và đăng nhập tài khoản có quyền Quản trị viên, chạy lại tệp * .reg rồi đăng nhập tài khoản đang sử dụng.

Đặt Windows Photo Viewer làm trình xem ảnh mặc định trên Windows 10

Phương pháp 1: Sử dụng Cài đặt Windows

Vì vậy, từ bây giờ, mỗi khi bạn nhấp đúp vào ảnh, bạn sẽ được xem bằng Windows Photo Viewer, hãy làm như sau:

Bước 1: Để chắc chắn khi cài đặt Windows Photo Viewer thành công, bạn hãy khởi động lại máy tính của mình.

Bước 2: Nhập cài đặt ứng dụng mặc định vào thanh tìm kiếm và chọn Cài đặt ứng dụng mặc định.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 5

Bước 3: Trong khung bên phải, tìm tùy chọn có tên là Trình xem ảnh.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 6

Bước 4: Nhấn vào Ảnh, chọn Windows Photo Viewer.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 7

Vậy là xong, Windows Photo Viewer quen thuộc nhanh như gió đã trở lại với bạn!

Phương pháp 2: Sử dụng Mở với

Nếu việc thay đổi cài đặt ứng dụng mặc định không hoạt động, hãy thử cách sau.

Bước 1: Nhấp chuột phải vào ảnh bạn muốn mở bằng Windows Photo Viewer, chọn Mở bằng> Chọn ứng dụng khác.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 8

Bước 2: Trong menu mở ra, chọn Windows Photo Viewer và tích vào tùy chọn Luôn sử dụng ứng dụng này để mở .png (chỗ này có thể khác tùy theo định dạng tệp bạn đang mở) các tệp như hình, nhấn OK.

Mang Windows Photo Viewer trở lại trên Windows 10 9

Biểu tượng Windows Photo Viewer sẽ thay thế Photo phía trước tên ảnh và mở cửa sổ xem ảnh quen thuộc.

Lưu ý, với phương pháp này, các ảnh có định dạng giống như ảnh bạn vừa chọn sẽ tự động được mở theo mặc định bằng Windows Photo Viewer. Để mở định dạng ảnh khác, bạn cần chọn ảnh ở định dạng đó và lặp lại các bước trên. Ở đây tôi đã làm với .png và .jpg.

Chúng ta có thể mạnh dạn suy luận một cách đơn giản rằng Microsoft đã đưa ra ứng dụng Windows Photos Viewer “nghỉ hưu” (ứng dụng này đã có từ rất lâu, từ thời Windows XP hay 2000 trở về trước) và thay thế bằng tính năng Photos mới và lạ. Nếu bạn đi sâu vào Cài đặt> Hệ thống> Ứng dụng mặc định, bạn sẽ không thể thấy nó. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng dịch vụ của Windows Photo Viewer, hãy làm theo các bước ở trên. Cảm ơn bạn đã đọc.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button