Máy tính

Hướng dẫn Backup (Sao lưu) & Restore (khôi phục) Windows 10

Hướng dẫn Sao lưu & Khôi phục Windows 10. Sao lưu Windows 10 khi OS (hệ điều hành) chạy trơn tru để bạn có thể khôi phục bất cứ lúc nào.

Sau khi cài đặt Windows 10 và cài đặt các phần mềm cần thiết, bạn nên sao lưu Windows để khi xảy ra sự cố, bạn có thể khôi phục Windows đúng thời điểm để sao lưu. Một giải pháp khác là Đặt lại Windows 10 (tức là Khôi phục Windows 10 như mới cài đặt nhưng bị mất phần mềm, ứng dụng, trò chơi đã cài đặt).

Cách sao lưu và khôi phục Windows 10

1. Hướng dẫn sao lưu Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu góc dưới bên trái của cửa sổ Windows (hoặc phím Windows trên bàn phím) chọn Cài đặt .

Nhấn nút Bắt đầu rồi chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Cập nhật & Bảo mật .

Chọn Cập nhật & Bảo mật

Bước 3: Chọn Sao lưu trong menu bên trái, sau đó nhìn sang lựa chọn bên phải Đi tới Sao lưu một Khôi phục (Windows 7) .

Bước 4: Nhấp vào dòng Thiết lập sao lưu .

Bấm vào dòng Thiết lập sao lưu

Bước 5: Chờ một chút Cửa sổ sao lưu phóng.

Chờ một chút để Windows Backup khởi chạy

Bước 6: Chọn ổ lưu Sao lưu (khuyên dùng ổ đĩa di động hoặc USB) trong phần Lưu bản sao lưu vào . Sau khi chọn, nhấn. cái nút Kế tiếp .

Chọn ổ đĩa chứa bản sao lưu và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 7: Chọn những thứ bạn muốn sao lưu. Đây là 2 lựa chọn:

  • Hãy để Windows lựa chọn (được khuyến nghị): Microsoft khuyến khích điều này, các cửa sổ sẽ chọn những gì sẽ được sao lưu bao gồm: dữ liệu được lưu trữ trong các thư viện và trong thư mục mặc định của Windows. Windows cũng sẽ tạo một tệp sao lưu hệ thống để giúp khôi phục máy tính trong trường hợp xảy ra lỗi.
  • Để tôi chọn: Bạn sẽ chọn thủ công những gì được sao lưu.

Tôi sẽ chọn theo khuyến nghị của Microsoft đó là Hãy để Windows chọn sau đó nhấn nút Kế tiếp để tiếp tục.

Chọn Cho phép Windows Chọn và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 8: Nhấp vào dòng Thay đổi lịch trình .

Bấm vào dòng Thay đổi lịch trình

Bước 9: Bỏ dấu kiểm trong phần Chạy sao lưu theo lịch trình để hủy chế độ sao lưu tự động. Bởi vì ở đây chúng ta cần sao lưu Windows 10 tốt nhất là không sao lưu dữ liệu.

Nhấn nút ĐƯỢC RỒI để tiếp tục.

Bỏ chọn phần Chạy sao lưu theo lịch biểu và sau đó nhấp vào nút OK

Bước 10: Nhấn. cái nút Lưu cài đặt và chạy sao lưu .

Nhấp vào nút Lưu cài đặt và chạy sao lưu

Bước 11: Thông báo lỗi Windows không thể bật tính năng tự động sao lưu, hãy nhấn vào. cái nút ĐƯỢC RỒI tha thứ.

Nhấn nút OK

Bước 12: Bây giờ là quá trình Sao lưu Windows 10 sẽ chạy. Bạn có thể xem quá trình sao lưu trong Sao lưu và khôi phục các tệp của bạn Nhấn nút Xem chi tiết để biết chi tiết (nhấn nút) Dừng sao lưu dừng lại).

Bắt đầu quá trình sao lưu Windows 10

Bước 13: Sau quá trình Sao lưu Windows 10 Sau khi chạy sẽ không có thông báo thành công. Bạn có thể xem thông tin về bản sao lưu gần đây nhất trong. tiết diện Sao lưu và khôi phục các tệp của bạn .

Đã hoàn tất sao lưu Windows 10

và bạn sẽ thấy rằng ổ đĩa ở bước 6 có các tệp và thư mục được sử dụng để Khôi phục Windows 10 như hình bên dưới.

Sao lưu Windows 10

2. Hướng dẫn Khôi phục Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu góc dưới bên trái của cửa sổ Windows (hoặc phím Windows trên bàn phím) chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Cập nhật & Bảo mật .

Chọn Cập nhật & Bảo mật

Bước 3: Chọn Sao lưu trong menu bên trái và sau đó nhìn sang lựa chọn bên phải Đi tới Sao lưu một Khôi phục (Windows 7) .

Bước 4: Nhấp vào dòng Chọn một bản sao lưu khác để khôi phục các tệp từ .

Nhấp vào dòng Chọn bản sao lưu khác để khôi phục tệp từ

Bước 5: Chọn bản sao lưu bạn muốn khôi phục và nhấn. cái nút Kế tiếp .

Chọn sao lưu và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 6: Đánh dấu vào ô bên trái dòng Chọn tất cả các tệp từ bản sao lưu này để khôi phục mọi thứ đã được sao lưu trong bản sao lưu đó.

Đánh dấu vào phần Chọn tất cả các tệp từ bản sao lưu này và sau đó nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 7: Chọn nơi bạn muốn khôi phục bản sao lưu. Đây là 2 lựa chọn:

  • Ở vị trí ban đầu: Khôi phục bản sao lưu vào ổ mà bạn đã sao lưu (ví dụ: sao lưu dữ liệu ổ C sẽ khôi phục bản sao lưu vào đó).
  • Ở vị trí sau: Khôi phục bản sao lưu vào ổ đĩa bạn chọn.

Sau khi chọn, nhấn. cái nút Khôi phục . Bây giờ là quá trình khôi phục Windows 10 sẽ bắt đầu.

Chọn ổ đĩa khôi phục sao lưu và sau đó nhấp vào nút Khôi phục

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button