Máy tính

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi,xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10. Bạn có thể sử dụng mã PIN để thay thế mật khẩu đăng nhập Windows. Thêm tùy chọn đăng nhập.

Mã PIN trên Windows 10 cung cấp cho bạn thêm một lựa chọn Đăng nhập Windows 10có thể được sử dụng khi quên mật khẩu đăng nhập.

Lưu ý: Để tạo mã PIN, trước tiên bạn phải thiết lập mật khẩu cho Windows. Xem hướng dẫn tại đây.

Sử dụng mã PIN để đăng nhập trên Windows 10Sử dụng mã PIN để đăng nhập trên Windows 10

Cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN trên Windows 10

1. Cách tạo mã PIN trên Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu trên màn hình nền Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím), hãy chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu trên màn hình Windows và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Tài khoản .

Chọn tài khoản

Bước 3: Chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải, nhấn. cái nút Thêm vào trong phần CỤC PIN.

Chọn Tùy chọn đăng nhập ở menu bên trái, nhấn nút Thêm trong phần mã PIN của cửa sổ bên phải

Bước 4: Nhập mật khẩu của máy tính rồi nhấn. cái nút ĐƯỢC RỒI .

Nhập mật khẩu của máy tính rồi nhấn nút OK

Bước 5: Nhập Mã PIN bao gồm tất cả các số (ít nhất 4 số). Sau đó nhấn nút ĐƯỢC RỒI .

Nhập mã PIN bao gồm tất cả các số (ít nhất 4 chữ số).  Sau đó nhấn nút OK

Vì vậy, bạn có tạo mã PIN đó là thành công. Từ lần Đăng nhập Windows 10 Sau đó bấm vào dòng Tùy chọn đăng nhập Sẽ có nhiều lựa chọn hơn đăng nhập bằng mã PIN vừa được tạo.

Đăng nhập vào Windows 10 bằng mã PINĐăng nhập vào Windows 10 bằng mã PIN

2. Cách thay đổi mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu trên màn hình nền Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím), hãy chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu trên màn hình Windows và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Tài khoản .

Chọn tài khoản

Bước 3: Bạn chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải, nhấn. cái nút Thay đổi trong phần CỤC PIN.

Chọn Tùy chọn đăng nhập ở menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải và nhấn nút Thay đổi trong phần mã PIN

Bước 4: Nhập mã PIN cũ vào ô PIN, mã PIN mới vào khung Mã PIN mới và Xác nhận mã PIN rồi nhấn nút ĐƯỢC RỒI .

Nhập mã PIN cũ vào hộp PIN, mã PIN mới vào hộp PIN mới và Xác nhận mã PIN, sau đó nhấn nút OK

3. Quên mã PIN, cách đặt lại mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu trên màn hình nền Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím), hãy chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu trên màn hình Windows và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Tài khoản .

Chọn tài khoản

Bước 3: Bạn chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải nhấp vào dòng Tôi quên mã PIN của mình trong phần mã PIN.

Chọn Tùy chọn đăng nhập ở menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải và nhấp vào Tôi quên mã PIN của mình trong phần mã PIN

Bước 4: Nhập mật khẩu máy tính rồi nhấn. cái nút ĐƯỢC RỒI .

Nhập mật khẩu máy tính rồi nhấn nút OK

Bước 5: Nhập mã PIN mới vào các ô Mã PIN mới và Xác nhận mã PIN rồi nhấn. cái nút ĐƯỢC RỒI .

Nhập mã PIN mới vào các hộp Mã PIN mới và Xác nhận mã PIN rồi nhấn nút OK

4. Xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn Nút bắt đầu trên màn hình nền Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím), hãy chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu trên màn hình Windows và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Tài khoản .

Chọn tài khoản

Bước 3: Bạn chọn Tùy chọn đăng nhập trong menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải nhấp vào dòng Tôi quên mã PIN của mình trong phần CỤC PIN.

Chọn Tùy chọn đăng nhập ở menu bên trái, sau đó nhìn vào cửa sổ bên phải và nhấp vào Tôi quên mã PIN của mình trong phần mã PIN

Bước 4: Nhập mật khẩu máy tính rồi nhấn. cái nút ĐƯỢC RỒI .

Nhập mật khẩu máy tính rồi nhấn nút OK

Bước 5: Để trống hộp Mã PIN mới và Xác nhận mã PIN sau đó nhấn nút ĐƯỢC RỒI .

Để trống các trường Mã PIN mới và Xác nhận mã PIN rồi nhấn nút OK

Bước 6: Một thông báo xuất hiện Cung cấp mã PIN bạn nhấn. cái nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ này. Tại thời điểm này Mã PIN đã bị xóa.

Nhấn nút Hủy

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button