Máy tính

Hướng dẫn cách tạo/xóa người dùng mới trên Windows 7

Hướng dẫn cách tạo / xóa người dùng mới trên Windows 7. Khi cho người khác sử dụng máy tính, hãy tạo người dùng mới để đảm bảo quyền riêng tư cho cả hai.

Bạn có thể tạo nhiều người dùng trên Windows 7 với 2 loại người dùng là Người dùng chuẩnNgười quản lý. Công việc tạo nhiều người dùng giúp bạn và những người sử dụng máy tính khác bảo mật thông tin cá nhân tốt hơn.

Làm cách nào để tạo / xóa người dùng mới trên Windows 7?

1. Cách tạo người dùng mới trên Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn. cái nút Khởi đầu trên Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Thêm hoặc xóa tài khoản người dùng (xem theo: Xem chuyên mục).

Chọn Thêm hoặc xóa tài khoản người dùng

Bước 3: Nhấp vào dòng Tạo tài khoản mới .

Chọn Tạo tài khoản mới

Bước 4: Nhập tên người dùng mới vào hộp Tên tài khoản mới chọn loại người dùng Người dùng chuẩn (Loại người dùng này chỉ có thể sử dụng phần mềm, thay đổi cài đặt hệ thống mà không ảnh hưởng đến người dùng khác hoặc bảo mật của máy tính) hoặc Người quản lý (Loại người dùng này có đầy đủ quyền).

Sau khi được chọn, hãy nhấn. cái nút Tạo tài khoản .

Chọn tên người dùng, kiểu người dùng và sau đó nhấn nút Tạo tài khoản

Bước 5: Bây giờ bạn sẽ thấy Người dùng mới vừa được tạo và trong lần đăng nhập Windows 7 tiếp theo sẽ có tùy chọn người dùng.

Tạo người dùng mới trên Windows 7 thành công

2. Cách xóa người dùng (Tài khoản người dùng) trên Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn. cái nút Khởi đầu trên Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn Cài đặt .

Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Thêm hoặc xóa tài khoản người dùng (xem theo: Xem chuyên mục).

Chọn Thêm hoặc xóa tài khoản người dùng

Bước 3: Chọn người dùng muốn xóa, sau đây mình sẽ làm ví dụ xóa người dùng có tên Thuthuattienich.

Chọn người dùng bạn muốn xóa

Bước 4: Nhấp vào dòng Xóa tài khoản .

Bấm vào dòng Xóa tài khoản

Bước 5: Tại đây có 2 tùy chọn để lưu giữ các tập tin của người dùng (Desktop, Documents, Favorites, Music, Pictures and Videos) – Giữ các tập tin hoặc xóa – Xóa các tập tin .

Chọn giữ các tệp người dùng hoặc xóa

Bước 6: Nhấn. cái nút Xóa tài khoản .

Nhấp vào nút Xóa tài khoản

Tại thời điểm này Tài khoản người dùng này sẽ bị xóa và bạn sẽ được đưa trở lại phần quản lý tài khoản.

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button