Công nghệ

Những cách làm tròn số trong Excel mà bạn nên biết

Cách làm tròn số trong Excel
Nghe bài viết này tại Trải nghiệm số

Bạn có biết cách làm tròn số trong Excel không? Thực tế, trong Excel có rất nhiều cách giúp bạn làm tròn số tùy theo yêu cầu và tính chất công việc. Trong bài viết này, Trải Nghiệm Số sẽ tổng hợp cho bạn những cách làm tròn số trong excel với nhiều chức năng khác nhau để bạn lựa chọn xử lý dữ liệu theo yêu cầu.

Các cách làm tròn số trong Excel theo từng điều kiện

Hàm làm tròn – Hàm làm tròn số trong Excel

 • Ý nghĩa: Một hàm làm tròn một số thành số lẻ. Việc làm tròn sẽ phụ thuộc vào mong muốn của người dùng khi kết quả của hàm xảy ra.
 • Cú pháp: = Vòng (số; num_digits). Trong đó
 • Số: Số bạn cần làm tròn
 • num_digits: Số chữ số bạn cần làm tròn có thể là số âm hoặc số dương. Nếu num_digits < 0 will round to the specified decimal place, num_digits > 0 làm tròn bên trái dấu thập phân.

Ngoài ra, phần cần làm tròn (số lớn nhất trong phần được làm tròn) nhỏ hơn 5 sẽ được làm tròn xuống; và ngược lại, lớn hơn hoặc bằng 5 sẽ được làm tròn.

Ví dụ:

Cách so sánh trong Excel với hàm Round
Cách làm tròn số trong Excel với Round. hàm số

Hàm Rounddown làm tròn số

Cách hoạt động của hàm Rounddown tương tự như hàm round. Tuy nhiên, theo lời khuyên Điều này được làm tròn xuống số chữ số thập phân được chỉ định.

 • Ý nghĩa: Kết quả trả về sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị ban đầu của nó
 • Cú pháp: = ROUNDDOWN (số; num_digits). Trong đó:
 • number: Số bạn cần làm tròn xuống
 • num_digits: Số chữ số bạn cần làm tròn số.

Ham Rounddown là một trận đấu

Hàm Mround làm tròn đến bội số

 • Ý nghĩa: Hàm được sử dụng để làm tròn đến bội số của một số khác.
 • Công thức: = Mround (số; nhiều). Trong đó
 • Số: Số bạn muốn làm tròn
 • Nhiều: Số được làm tròn thành bội của nó.

Ngoài ra, khi số và nhiều giá trị khác với dấu cờ, lỗi #num sẽ được trả về. Và khi số và bội có cùng dấu, kết quả trả về là số đó.

Kết quả của hàm Mround được làm tròn khi số bị chia lớn hơn hoặc bằng ½ bội số. Nếu không, hàm sẽ làm tròn xuống khi ít hơn ½ bội số.

Ví dụ:

Cách làm tròn số trong Excel thành bội số
Cách làm tròn số trong Excel thành bội số

Chức năng làm tròn Trần, Sàn. hàm số

Tương tự như làm tròn số bằng hàm Mround, hàm Trần sẽ làm tròn số từ số 0, hàm Tầng sẽ làm tròn số về không.

Công thức: = Trần (số; ý nghĩa). Trong đó

 • Số: Giá trị bạn cần làm tròn
 • Ý nghĩa: Số được làm tròn thành bội số của nó.

Hàm chẵn, hàm ODD, làm tròn đến số nguyên

Cách sử dụng: Đây là hai hàm làm tròn số đến số nguyên chẵn gần nhất và số nguyên lẻ gần nhất. Cả hai hàm làm tròn đều làm tròn từ 0.

Công thức = Chẵn (số): Làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất,
= Odd (số): Làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất.

Ví dụ: = Chẵn (219,567) = 220; = Lẻ (219,567) = 221.

Cách làm tròn số trong Excel với hàm Int, Trunc. hàm số

 • Hàm int: Được sử dụng để làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất về phía 0. Nghĩa là, nếu số dương, nó sẽ làm tròn xuống và nếu là âm, làm tròn lên.
 • Hàm cắt ngắn: Được sử dụng để làm tròn một số bằng cách loại bỏ chữ số thập phân.

Cú pháp: = Int (số); = trunc (số [, num_digits]. Trong đó:

 • num_digits <0: Làm tròn đến một số nguyên, làm tròn sang trái thành bội số của 10.
 • num_digits = 0: Xóa phần thập phân của số
 • num_digits> 0: Nếu số là số thập phân, thì num_digits sẽ cho biết số lượng phần thập phân bạn cần giữ lại (sau dấu phẩy).

Cách so sánh trong Excel với Int, Trunc

Chú ý: Trong trường hợp num_digits không phải là 0, hàm Round sẽ làm tròn và hàm Trunc sẽ chỉ cắt bớt số mà không làm tròn số.

Nếu số dương, thì hàm Trunc và hàm Int sẽ trả về cùng một kết quả. Ngược lại, nếu là số âm thì kết quả của hai hàm sẽ khác nhau.

Những lưu ý khi sử dụng hàm làm tròn trong Excel

Làm tròn số là trường hợp rất thường gặp với các bạn làm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Để thực hiện Thủ thuật Excel Đối với điều này, bạn cần định dạng dữ liệu được làm tròn thành số (dữ liệu số). Sau đó bạn sẽ chọn cách làm tròn để chọn hàm phù hợp: Hàm làm tròn lên, hàm làm tròn xuống, làm tròn nguyên hàm, hay làm tròn bội số …

Cho nên, Kinh nghiệm Không hướng dẫn cho người đọc cách làm tròn số trong Excel. Mỗi phương pháp sẽ cho kết quả khác nhau nên tùy vào mục đích mà bạn nên lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Đừng ngần ngại, nếu bạn gặp vấn đề gì về việc làm tròn số, hãy để lại câu hỏi để được hỗ trợ nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button