Máy tính

Product Key cài đặt Windows 8/8.1 & Windows 10

Khi cài đặt windows 8, 8.1, 10 đôi khi bạn sẽ gặp phải yêu cầu enter Phím Windows 8, 8.1, 10 để tiếp tục cài đặt mà không có nút bỏ qua (Skip). Trong trường hợp này, vui lòng sử dụng key win 8, 8.1, key win 10 dưới đây để sử dụng. Tất nhiên đây chỉ là key cài đặt chứ không phải key Active Windows bản quyền.

Lưu ý lại, key này không phải là key kích hoạt bản quyền Windows. Sau khi cài đặt xong, bạn vẫn phải kích hoạt Windows bằng key bản quyền để có thể sử dụng Windows.

Khóa sản phẩm để cài đặt Windows 8 / 8.1 và Windows 10

Khóa sản phẩm để cài đặt Windows 8 / 8.1 và Windows 10 1

Lựa chọn Khóa sản phẩm theo phiên bản Windows của bạn

  • Windows 10 Pro NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR
  • Windows 10 Enterprise PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK
  • Windows 8.1 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
  • Windows 8.1 Pro XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
  • Windows 8 Pro với Media Center GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
  • Windows 8 FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
  • Windows 8 Pro XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
  • Windows 8 Pro với Media Center RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

Mong key windows 8, 8.1, 10 Trên đây sẽ giúp bạn. Cảm ơn vì đã xem

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button